Støttespillere

Vi er helt avhengig av at arbeidslivet støtter opp under ung skaperkraft og arbeidet med fylkesmesterskapet 2022. Derfor gir vi næringslivet muligheter til å knytte seg opp mot de 14 ulike prisene. Vi har samlet årets støttespillere som bidrar til årets priser til Fylkesmesterskapet som avholdes 15.mars.

Ønsker din bedrift å bli støttespillere av Vestlandets unge entreprenører og Ungt Entreprenørskap Vestland sitt viktige arbeid med å være brobygger mellom skole og næringsliv? Les om hvilke priser årets støttespillere bidrar på og hvorfor dette arbeidet er så viktig.

Ta kontakt med oss og bli med på å bidra til at fremtidens kollegaer blir kjent med næringslivet på Vestlandet!

UE Blomst partnere 280122