Beste salgsbedrift

Juryen ser etter ungdomsbedrifter som er inne i driftsfasen og som kan vise til faktisk salg. Alle ungdomsbedrifter på Fylkesmesterskapet deltar i konkurransen. Ingen dokumentasjon skal sendes inn i forkant. Juryen vurderer ungdomsbedriften på fylkesmesterskapsdagen, og kårer vinnere både i Førde og i Bergen.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvordan har fremdriften i ungdomsbedriften vært, fra utforming av ideen til faktisk salg?

  • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?

  • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har ungdomsbedriften gjort? 

  • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører gjennom prosessen, og hva bidro de med?

  • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter er gjennomført?

  • Kan elevene vise at de har god økonomisk oversikt og forståelse, og at bedriften er lønnsom (inntektene overstiger utgiftene)?  

Juryen gjennomfører intervju på stand på fylkesmesterskapsdagen