Størst verdiskapingspotensial

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.


Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen.

 • Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?
 • Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?
 • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?
 • Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?
 • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
 • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?
 • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?
 • Fremtidsutsikter:
  Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter, nye varer/tjenester
  Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

➢ Navn på konkurransen «Størst verdiskapingspotensial».

➢ Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

➢ Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

➢ Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.

➢ Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.