Intervjuer

Her finner du all informasjon om intervjuer i forbindelse med FM UB i Vestland 2024. Dette gjelder både digitale intervjuer 12. mars, fysisk mesterskap i Førde 14. mars og fysisk mesterskap i Bergen 20. mars. Det er viktig å lese informasjonen nøye, klikke seg inn på lenkene for konkurransene man er oppmeldt i og skrive ned sine tider. Går man glipp av et intervju vil det ikke være mulig å ta det igjen ved et senere tidspunkt.

Header FM UB Forside nettside 02

Digitale intervjuer

Tre konkurranser krever kun digitalt intervju i forkant av mesterskapsdagen, som avholdes 12. mars. Intervjuene vil vare i ca. 10 minutter hver. Her møter dere juryen på Teams og har en samtale med dem. Alle intervjuer vil foregå mellom kl. 09.00-14.00, det er ikke mulig med intervjuer senere enn dette. Vi har forsøkt å ta hensyn der det er mulig til merknader sendt inn i påmeldingsskjema, men ikke alt har vært mulig.

Merk - dette er ikke en salgspitch, men en samtale som er rettet mot kriteriene i konkurransen, hvor juryen har fått forberede seg med å lese deres innsendte dokumentasjon. Dere skal derfor ikke forberede en presentasjon, men ta en ekstra titt på konkurransekriteriene og øv på hvordan dere svarer på ulike spørsmål rundt disse.

Det er ikke et krav om at ungdomsbedriften stiller fulltallig i intervjuene, men det er gjerne lurt at for eksempel økonomiansvarlig er med dersom dere er i samtale om Beste Regnskap. Tidspunktene i hver konkurranse finner dere under, finn deres bedrift i de konkurransene dere er meldt på og noter dere ned tidspunktet.
Lenke til Teamsmøte blir sendt til daglig leder på e-post. Logg dere på møtet 5 minutter før oppsatt tid.

Intervjutider digitale intevjuer 12. mars

Beste regnskap Førde: https://airtable.com/app2ToSEu...
Beste markedsføring Førde: https://airtable.com/app2ToSEu...
Størst verdiskapingspotensial Førde: https://airtable.com/app2ToSEu...

Beste regnskap Bergen: https://airtable.com/app2ToSEu...
Beste markedsføring Bergen: https://airtable.com/app2ToSEu...
Størst verdiskapingspotensial Bergen: https://airtable.com/app2ToSEu...


Intervjuer på mesterskapsdagen

På mesterskapsdagen, enten i Førde eller i Bergen, vil juryen i flere konkurranser møte ungdomsbedriftene til intervju. Dere blir satt opp til tider for intervju innenfor den delen av dagen deres fargegruppe skal til intervjuer. Merk at for enkelte ungdomsbedrifter kan dette bli en hektisk time, og det kan være lurt å dele opp UBen i mindre grupper for å ha tid og overskudd til å rekke alle intervjuer og svare godt for seg.

Intervjuene er ikke en salgspitch, men en samtale rettet mot kriteriene i konkurransen. Juryen har fått forberede seg i forkant med å lese deres innsendte dokumentasjon, og er klare for å hoppe rett i spørsmål rundt kriteriene. Så les dere godt opp, og få gjerne en lærer, venner eller familie til å spørre dere litt ut i forkant av mesterskapsdagen.

Når det er tid for intervju går man til juryen i ulike intervjusoner:

  • Førde vgs. den 14. mars finner man intervjusonene ved å følge skiltingen, eller spørre våre hyggelige crew-medlemmer på dagen.
  • Amalie Skram vgs. den 20. mars vil intervjusonen være klart merket og synlig i den ene delen av gymsalen. Her vil det stå crew som viser dere til rett jurybord.

Er man påmeldt i konkurransen Beste Ungdomsbedrift skal man både til intervju, og pitche. Tider for begge deler finner du på lenken under. Mer informasjon om pitch får alle påmeldte i konkurransen på e-post til daglig leder.

Under her finner dere intervjutidene i de ulike konkurransene. Klikk dere inn på hver konkurranse dere er oppmeldt i, og noter ned tidspunktene!

Intervjutider Førde 14. mars

Beste salgsbedrift: Bedrifter blir intervjuet på stand, det blir ikke satt opp faste tider. Juryen kommer rundt.
Beste samarbeid med næringslivet: https://airtable.com/app2ToSEu...
Bærekraftprisen: https://airtable.com/app2ToSEu...
Innovasjonsprisen: https://airtable.com/app2ToSEu...
Beste yrkesfaglige bedrift: https://airtable.com/app2ToSEu...
Beste ungdomsbedrift: https://airtable.com/app2ToSEu...

Intervjutider Bergen 20. mars

Beste salgsbedrift: Bedrifter blir intervjuet på stand, det blir ikke satt opp faste tider. Juryen kommer rundt.
Beste samarbeid med næringslivet: https://airtable.com/app2ToSEu...
Bærekraftprisen: https://airtable.com/app2ToSEu...
Innovasjonsprisen: https://airtable.com/app2ToSEu...
Jord-fjord-bord prisen: Bedrifter blir intervjuet på stand, det blir ikke satt opp faste tider. Juryen kommer rundt.
Beste yrkesfaglige bedrift: https://airtable.com/app2ToSEu...
Beste ungdomsbedrift: https://airtable.com/app2ToSEu...