Beste ungdomsbedrift

Juryen har følgende treffpunkter hvor juryen blir kjent med ungdomsbedriften:

 1. Skriftlig materiell: Ungdomsbedriften sender inn en delårsrapport i forkant av fylkesmesterskapet. Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside). Delårsrapporten skal inneholde:
  • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
  • Første side med en kort oppsummering.
  • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer dere har fremover.
  • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.
 2. Pitch på fylkesmesterskapsdagen: Ungdomsbedriften holder en pitch for juryen. Maks lengde på pitchen er 2 minutter. Dere kan benytte powerpoint, prezi, lyd, film etc. under deres presentasjon.
 3. Samtale på utstilling: Juryen besøker og har en samtale med ungdomsbedriften under utstillingen på fylkesmesterskapet.

Vurderingskriterier:

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn følgende:

 • På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 • Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk? (Elevene må vise at løsningen enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet ut.)
 • Klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 • På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 • På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 • I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 • I hvor stor grad kan elevene reflektere over om ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping på minst én av disse tre måtene: i en økonomisk, sosial og/eller miljømessig sammenheng?
 • På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 • Har elevene et reflektert forhold til sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?Europamesterskap i Ungdomsbedrift

Den ungdomsbedriften som kåres som Norges Beste Ungdomsbedrift 2023 på Norgesmesterskapet skal representere Norge i Europamesterskapet sommeren 2023. Elevene som representerer Norge på EM kan ikke være over 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 31.07.23) og kan være representert i konkurransen med maksimalt fem elever.