Beste samarbeid med næringslivet

Juryen intervjuer alle kandidatene på fylkesmesterskapsdagen.


Kriterier:

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Har ungdomsbedriften samarbeidet med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret?
  • På hvilken måte har ungdomsbedriften valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk?
  • I hvor stor grad kan elevene reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere?


I denne konkurransen er det viktig at ungdomsbedriften kan vise til en godt samarbeid med høy kvalitet. Det stilles ikke krav til antall samarbeidspartnere man har hatt.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.