Beste forretningsmodell/-plan


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Har ungdomsbedriften forklart forretningsideen på en god måte?
  • Kommer det tydelig frem hvem kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften er?
  • Kommer det tydelig frem hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kundene?
  • Hvem er de viktigste konkurrentene, og hva er ungdomsbedriftens fordeler i forhold til konkurrentene?
  • På hvilken måte kan elevene vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig?
  • Hvordan har elevene identifisert nettverk og partnere som kan hjelpe dem?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Forretningsmodell eller forretningsplan i PDF-format (maks 12 sider – inkludert forside og bakside) Dersom dere velger å sende inn en forretningsmodell så ber vi dere utdype de ulike punktene.

Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell.