Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom juryen har spørsmål til det innsendte materiellet vil dere bli kontaktet.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Er forretningsideen forklart på en god måte?
  • Er det tydelig hvem kunden/målgruppen er?
  • Er det tydelig hvilken verdi produktet skaper for kunden?
  • Viser elevene at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig?
  • Har elevene identifisert nettverk eller partnere som kan hjelpe dem?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. Forretningsmodell eller forretningsplan i PDF-format (maks 10 sider – inkludert forside og bakside) Dersom dere velger å sende inn en forretningsmodell så ber vi dere utdype de ulike punktene.