Beste videopitch

Alle ungdomsbedriftene som er med på fylkesmesterskapet er med i denne kategorien. Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

➢ Er videopitchen original og skiller den seg ut?

➢ Er det benyttet spesielle virkemidler eller støtteverktøy som fungerer godt?

➢ Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?

➢ Presenteres ungdomsbedriftens produkt eller tjeneste på en god måte?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

Bruk youtube som plattform for opplastning. URL-adresse sendes inn samtidig som

konkurransebidrag.

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.

Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt materiell.