Lærer | foreleser

Så gøy at du har funnet frem til oss!

For deg som samarbeider med Ungt Entreprenørskap i dag

Har du avtale med Ungt Entreprenørskap og bruker våre programmer finner du alt du trenger i lærerportalen.

For deg som enda ikke har en avtale, men lurer på om det kan være aktuelt

Lurer du på om vi har programmer som kan være aktuelle for deg og ditt arbeidssted? Sjekk ut våre programmer under. Vi har entreprenørskapsprogrammer fra grunnskole til høyere utdanning.

Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Innovatører trengs overalt!


Brobygger mellom skole og arbeidsliv

Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Vi har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

Trappa programmer