Lærer | foreleser

Er du lærer eller foreleser som ønsker å ta i bruk Ungt Entreprenørskaps programmer? Så flott - dere er vår viktigste ressurs for å kunne tilrettelegge for entreprenørskapsaktiviteter blant elever og studenter! Aktivitet og kurs tilbys lokalt gjennom ditt UE fylke - ta kontakt!

Innovatører trengs overalt!

Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Les mer om vår pedagogikk.

Vi har programmer fra grunnskole til høyere utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi. Les mer om våre programmer - eller gå direkte til lærerressursene i knappene nederst på siden.

UE programmer trappemodell for nett

Entreprenørskap i lærerutdanning

Ungt Entreprenørskap er opptatt av at også fremtidens lærere skal bli kjent med entreprenørskap som læringsstrategi. UE har aktiviteter i mange av lærerutdanningsinstitusjonene i Norge, og ønsker gjerne å samarbeide med flere! Les mer om våre aktiviteter i lærerutdanningene.

Ressurssider for lærere og forelesere