Informasjon til jury

Tusen takk for at du stiller i juryarbeidet på fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter 2024

Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom skole og resten av samfunnet. Skal vi få til et innovativt og bærekraftig samfunn i Norge trenger vi bedre og mer samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidsliv. Våre program bidrar til akkurat det, og ruster barn og unge til å være fremtidens arbeidstakere. De lærer og får erfaring med kreativitet, kompleks problemløsning og samarbeid.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om de ulike konkurransene, og i konkurranseheftet under.

Informasjon om juryarbeidet i de enkelte konkurransene

Jurymedlemmene må lese seg opp på konkurransekriteriene i den kategorien de skal juryere før de kommer til jurymøte.

Informasjon om de konkurransene der det skal leveres inn materiell fra ungdomsbedriftene

Ungdomsbedrifter som ikke leverer påkrevd konkurransemateriale i en konkurranse skal ikke inngå i juryens vurdering. All relevant dokumentasjon sendes ut til juryene etter innsendingsfristen 5. mars kl. 12.00 er utgått.

Jurymøter i de enkelte kategoriene

Totalt er det 12 kategorier på Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i 2024 - som arrangeres både i Førde og i Bergen. Enkelte kategorier vurderes basert på innsendt materiale, og digitalt intervju, i forkant av mesterskapsdagen, og andre vurderes basert på innsendt materiale og fysisk intervju på mesterskapsdagene, både i Bergen og i Førde.

Digitale intervju i kategoriene "Beste markedsføring", "Størst verdiskapingspotensial" og "Beste regnskap" vil bli gjennomført 12. mars 2024. Spesifikk innkalling kommer.

For alle konkurransekriterier les konkurransehefte her:Reglement for premiering til fylkesmesterskap:

Det må være minst 3 påmeldte for at en konkurranse skal bli gjennomført:

3 – 6 deltakere i en konkurranse: Vi deler ut 1. pris

7 – 10 deltakere i en konkurranse: Vi deler ut 1. og 2. pris

11 deltakere eller mer i en konkurranse: Vi deler ut 1. 2. og 3. pris

Om en og samme ungdomsbedrift stiller på fylkesmesterskapet for andre gang må dette opplyses om ved påmelding. Ungdomsbedriften kan ikke kvalifisere seg til NM og kan ikke delta i konkurransen Beste Ungdomsbedrift.