Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap gir mulighet til å delta som nasjonal eller lokal samarbeidspartner (eller begge deler). Se fylkesoversikten under