Beste regnskap

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene i uke 7.


Kriterier:

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  - Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  - Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  - Kan bedriften gi et eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap.
 • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (excel-ark eller et digitalt regnskapssystem).