Påmeldingsoversikt Bergen 2024

Her finner du alle påmeldte ungdomsbedrifter til fylkesmesterskapet på Amalie Skram videregående skole den 20. mars 2024, samt hvilke konkurranser dere er påmeldt i. Når du har oversikt over hvilke konkurranser dere er påmeldt i, husk å gå videre til intervjuoversikten for å se hvilke intervju dere skal ha på mesterskapsdagen. Den finner dere her: https://www.ue.no/vestland/inf...
Følgende konkurranser har intervjuer på mesterskapsdagen

  • Beste salgsbedrift (blir intervjuet på stand)
  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Bærekraftprisen
  • Innovasjonsprisen
  • Jord-fjord-bord prisen (blir intervjuet på stand)
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Beste ungdomsbedrift (skal ha intervju, og pitche i auditoriet)