Fylker

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet, Ungt Entreprenørskap Norge, og 13 selvstendige fylkesorganisasjoner.

Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og det lokale arbeids- og næringsliv.

Agder

Universitetsveien 19
4630 Kristiansand
Agder

Akershus

Schweigaards gate, Grønland
0134 Gamle Oslo, Oslo
Akershus

Arktis

Storgata 61
9008 Tromsø
Arktis

Buskerud

Tollbugata 46,
3044 Drammen
Buskerud

Innlandet

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Innlandet

Møre og Romsdal

Julsundvegen 9,
6412 Molde
Møre og Romsdal

Nordland

Sandgata 5A,
8006 Sentrum
Nordland

Oslo

Øvre Slottsgate 3 (6. etg)
0157 Oslo
Oslo

Rogaland

Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger
Rogaland

Trøndelag

Kjøpmannsgata, Midtbyen 51,
7011 Midtbyen, Trondheim
Trøndelag

Vestfold og Telemark

Uniongata 18,
3732 Skien
Vestfold og Telemark

Vestland

Thormøhlens gate 41 E,
5006 Bergen
Vestland

Østfold

Oscar Pedersens vei 39,
1721 Sarpsborg
Østfold

Ungt Entreprenørskap Norge

Gaustadalléen, Gaustadhaugen, Nordre Aker 21,
0349 Oslo
Ungt Entreprenørskap Norge