Bærekraftprisen

Juryen intervjuer alle kandidatene på fylkesmesterskapsdagen.


Kriterier:

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere
bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt materiell og
intervju, basert på følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål, og delmål, har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.