Beste yrkesfaglige bedrift

Juryen intervjuer alle kandidatene på fylkesmesterskapsdagen


Kriterier:

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering basert på utført arbeid i ungdomsbedriften, og på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
  • Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
  • Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?
  • Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?
  • Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A
. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt)
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde eller skisse av produktet.