Jord-fjord-bord prisen

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene


Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Beskriv arbeidsprosessen fram mot ferdig vare eller tjeneste og hvordan dere har tatt hensyn til kvalitet og bærekraft.
  • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten i dag og i framtiden?
  • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
  • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.