Bidra til å skape fremtidens arbeidsliv!

Jury 1 I0 A6387

Våre samarbeidspartneres støtte gjør at flere elever og studenter får viktig og riktig kompetanse for fremtiden. Gjennom et samarbeid med oss sikrer våre samarbeidspartnere at elever og studenter over hele landet, og i hele utdanningsløpet får:

 • entreprenørskapskompetanse med fokus på 21st century skills, bærekraft og omstilling
 • riktig kompetanse for fremtiden med praktisk, aktiv og virkelighetsnær læringshverdag
 • en motiverende og inspirerende skolehverdag med programmer som fremmer kreativitet og skaperglede
 • bygget bro mellom teori og praksis, utdanning og arbeidsliv
"Motivasjonen for skolearbeid øker når elevene ser at de har kunnskap og egenskaper som noen utenfor skolen er interessert i."
Martin Lackeus

Hva vi har til felles

Ungt Entreprenørskap sitt formål er å:

 • utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i arbeidslivet
 • fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom utdanning og arbeidsliv
 • stimulere til samarbeid over landegrensene
 • inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Våre samarbeidspartnere er spesielt opptatt av:

 • at unge bygger relevant kompetanse for verdiskaping og fremtidens arbeidsliv
 • at unge bygger viktig kompetanse om miljø, økonomisk og sosial bærekraft
 • at unge får kontakt med arbeidslivet og jobber med praktiske og realistiske problemstillinger
 • at unge lærer entreprenørielle ferdigheter som kreativitet, problemløsing, samarbeid, å ta initiativ og beslutninger
 • å bygge bro mellom utdanning og arbeidsliv

Slik jobber vi

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 13 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot utdanningsinstitusjonene og lokalt arbeidsliv, de har egne styrer og ansvar for finansieringen lokalt.

Les mer om Ungt Entreprenørskap

Interessert i en samtale for å se på et mulig samarbeid? Kontakt oss, og en av våre partneransvarlige kommer straks tilbake til dere!

Daglige ledere UE no

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap


Samarbeid med Ungt Entreprenørskap