Innovasjonsprisen

Juryen intervjuer alle kandidatene på fylkesmesterskapsdagen.


Kriterier:

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?
 • Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?
 • På hvilken måte har/kan varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk? Dere må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller dere har utviklet en fungerende prototype/pilot som er testet* ut.
 • Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier – i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

(*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt)


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.