Beste markedsføring

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?
  • Beskriv hvordan ungdomsbedriften har markedsført seg. Hvilke markedsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte dere akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt)
  • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?
  • På hvilken måte illustrerer og forsterker bedriftens profil (logo, typografi, fargebruk og grafiske elementer) forretningsideen?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podkast, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse markedsaktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.) *

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder

➢ Navn på konkurransen «Beste markedsføring».

➢ Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

➢ Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

➢ Kort beskrivelse av forretningsideen.

➢ Informasjon om kriteriene over.

➢ Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.

➢ Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.