9. Beste samarbeid med næringslivet - I samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.
- Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.
- Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

UIT