13. Beste innovative vare/tjeneste - I samarbeid med Vår Energi

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?

- Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten? 

- Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

-På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk?  (Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)

- Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

- Hvordan har ungdomsbedriften sjekket markedspotensialet dvs. muligheten for å tjene penger over tid? (Elevene må vise til størrelsen på markedet og betalingsvillighet)

(*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt)


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navnet på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

Logo Var Energi 21