Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet under FM UB 2024

Dersom det skjer noe med deg eller noen i din ungdomsbedrift er det viktig at du tar kontakt med HMS-ansvarlig der du er. Dette gjelder også dersom lurer på noe eller du oppdager noe som virker mistenksomt eller merkelig.

Respekt og mangfold er grunnleggende verdier som styrker fellesskapet. Ungt Entreprenørskap ønsker en inkluderende og respektfull atmosfære for alle deltakere på våre arrangementer. Vi tolererer ikke noen form for hets eller diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, kultur eller religion. Vi forventer at alle deltakere behandler hverandre med respekt. Enhver uønsket adferd som bryter med disse prinsippene, og strider mot våre retningslinjer, vil bli tatt svært alvorlig.

Dersom det oppstår tilfeller av diskriminering, rasisme eller annen upassende adferd, vil Ungt Entreprenørskap ta nødvendige skritt for å håndtere situasjonen. Dette kan inkludere umiddelbar hjemsending for egen regning, varsel til skolen og utestengelse fra Ungt Entreprenørskaps framtidige arrangementer. Vi oppfordrer alle deltakere til å rapportere eventuelle tilfeller av uønsket adferd til arrangørene, slik at vi raskt kan ta affære og opprettholde et trygt og inkluderende miljø for alle.

Fylkesmesterskapet er et rusfritt arrangement som går over 2 dager. Personer som drikker alkohol eller misbruker narkotika under arrangementet, vil bli sendt hjem for egen regning ved første mulighet!

Ta vare på hverandre.

Viktige telefoner

Øyeblikkelig hjelp: 113

HMS-ansvarlig i UE Arktis: Liv Brandvoll, tlf. :450 39 759

HMS-ansvarlig Jekta Storsenter: Andre Hellvig tlf. 90 63 51 46

HMS-ansvarlig på The Edge: Peter/ Andreas: 908 80983

HMS Ansvarlig Tromsø Camping: Resepsjon åpen i tidsrom 07:00 – 20:00

  • Hendelser utenfor dette tidspunktet benyttes døgntelefon: 77 63 80 37

HMS Ansvarlig Moxy: Robin Fredriksen tlf: 469 31 150.

Brannsikkerhet

Sørg for at du vet hvor hotellets og kjøpesenterets rømningsveier og samlingspunkter er. Informasjon om rømningsveier gis også fra scenen under arrangement. Husk å aldri blokkere en nødutgang med bagasje eller andre ting. Ansvarlig lærer gjør opptelling av sine elever ved en eventuell evakuering.

Ved brann på The Edge:

Om brannalarmen utløses, vil alle gardinene i storsalen gå til siden. Vår storsal er litt spesiell, da nødutgangene ikke er samme dør som når man kommer inn i salen. Alle nødutgangene kommer til syne når gardinene har gått til siden. Deretter evakuerer man ut, følger instrukser fra personalet med gule vester som vil vise vei til oppmøteplass som er foran havneterminalen (Prosneset) vis a vis hovedinngangen til hotellet.

Ansvarlig lærer skal ha opptelling av sine elever.


Ved Brann på Jekta Storsenter:

2 møteplasser ved utgang bak scene (møteplass C), 1 møteplass ute ved hovedinngang (motsatt side) (møteplass A) Det finnes flere, men vi ber om at dere går til disse møteplassene etter at man har kommet seg ut.

Ansvarlig lærer skal ha opptelling av sine elever.


Ved Brann på overnattingssted:

Følg gjeldende branninstruks på overnattingssted.


Nødnummer ved brann: tlf. 110


Portrettbilde Liv 23
Liv Brandvoll
Daglig leder UE Arktis