15. HR-prisen - I samarbeid med Arva

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- I hvilken grad og hvordan har ungdomsbedriften har jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

- I hvilken grad kan elevene reflektere over hvordan teamet fungerte sammen og over de tiltak som eventuelt ble iverksatt for å bedre samarbeidet?

- Hvorfor mener elevene at ungdomsbedriften er det beste stedet å jobbe?

- Kan elevene gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket eller vil påvirke bedriftens bærekraft og økonomiske resultat?   

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «HR-Prisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

Logo arva 21