11. Beste yrkesfaglige bedrift - I samarbeid med Midt-Finnmark Kraftlag

Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på utført arbeid i bedriften, og på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?

-Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?

- Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?

-Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?

- Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

Midt Finnmark Kraftlag SA logo