8. Beste sosiale entreprenør - I samarbeid med LO

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert sosial utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Har bedriften en bestemt sosial utfordring som de ønsker å løse?
- Har bedriften en nyskapende løsning på utfordringen?

- Kan ungdomsbedriften vise til kunnskap om målgruppen de skaper en løsning for, samt involvering av målgruppen i utvikling av løsningen?

- Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
- Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

LO