17. Beste ungdomsbedrift - I samarbeid med Innovasjon Norge Arktis

Juryen har følgende arenaer hvor juryen «møter» ungdomsbedriften:

1) Skriftlig materiell: Dere sender inn en delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell – i forkant av FM.
Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside). Delårsrapporten skal inneholde:

- Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.

- Første side med en kort oppsummering.

- Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.

- Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

2) Digitalt intervju: Digitalt intervju i forkant gjennomføres i perioden 4. - 7. mars, Ca. 10 minutter. Dere får tilsendt dato og klokkeslett, samt Teams/Zoom-lenke. UE er moderator under møtet og slipper inn/ut elevene/ungdomsbedriftene. Juryen vil sitte klar.

3) Pitch på scene: Ungdomsbedriften holder en pitch på scene med publikum til stede på FM. Maks lengde er 2 minutter. Det er lov å benytte powerpoint, prezi, lyd, film etc.

4) Besøk på stand: Juryen besøker og har en samtale med ungdomsbedriften under utstillingen på FM.

Vurderingskriterier Beste UB

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av alle vurderingskriteriene:


1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?

2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?

3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?

4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?

5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?

6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?

7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?

8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?

10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

Logo innovasjon norge 21