12. Bærekraftsprisen - I samarbeid med Remiks

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftsutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
- Hvilket behov er det i markedet for produktet?
- Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?
- Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
- Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort? F.eks vurderinger og tiltak vedrørende produksjon, transport, avfallshåndtering, totalt miljøavtrykk og likestilling mfl.
- Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
- Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

Logo remiks 21