1. Beste videopitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er videopitchen original/skiller den seg ut?
- Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?
- Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
- Presenteres produktet på en god måte?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher i forkant av FM. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har tilgjengelig.