5. Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

- Har ungdomsbedriften forklart forretningsideen på en god måte?
- Kommer det tydelig frem hvem kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften er?
- Kommer det tydelig frem hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden?

- Hvem er de viktigste konkurrentene, og hva er ungdomsbedriftens fordeler i forhold til konkurrentene?
- På hvilken måte kan elevene vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig?
- Hvordan har elevene identifisert nettverk og partnere som kan hjelpe dem?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format som inneholder

- Navn på konkurransen «Beste forretningsmodell/-plan».

- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

- Kort beskrivelse av forretningsideen.

- Informasjon om kriteriene over.