2. Beste logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
- Logoen fungerer både i svart/hvitt og i farge
- Generelt inntrykk av logo

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste logo»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om kriteriene over.
- Logoen i ulike varianter. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen
- Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).
- Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av logoen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.