10. Jord-fjord-bord-prisen - I samarbeid med Sametinget

Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Skaper ungdomsbedriften verdier innenfor landbruks- og matsektoren i Norge på en bærekraftig måte?

- Tilbyr ungdomsbedriften et kvalitetsprodukt (vare/tjeneste) til sin målgruppe som det er behov for i markedet i dag og i framtiden?

- Har ungdomsbedriften hatt et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv?

- På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Juryen ser etter ungdomsbedrifter som driver med:

- produksjon og salg av råvarer fra og for jordbruk i Norge (inkludert dyrehold) (JORD)

- produksjon og salg av råvarer fra og for sjø og innsjø i Norge (FJORD)

- matopplevelser og spiselige produkter som er klare til servering (BORD)Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord-prisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

Logo sametinget 21