Resultatliste FM UB

Navaria Mottar beste UB

VINNERE FM UB MØRE OG ROMSDAL 2022

Forhåndsdømte priser:

1. Beste videopitch - i samarbeid med Sensacon

1. plass: PEGlock UB - Spjelkavik vgs.

2. plass: Navaria UB - Romsdal vgs.

3. plass: Aktivitetskompasset UB - Spjelkavik vgs.

2. Beste markedsføring 

1. plass: Navaria UB - Romsdal vgs.

2. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

3. Beste forretningsplan/-modell

1. plass: Dignity UB - Romsdal vgs.

2. plass: Navaria UB - Romsdal vgs.

3. plass: Theos UB - Atlanten vgs.

Juryens begrunnelse


4. Beste regnskap – i samarbeid med BDO

1. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

Juryens begrunnelse


5. Beste logo

1. plass: Whiteout UB - Spjelkavik vgs.

2. plass: Navaria UB - Romsdal vgs.

3. plass: Ænkel UB - Atlanten vgs.

Juryen begrunnelse
Priser dømt på FM UB 16. mars


Beste Sosiale Entreprenør

1. plass: Aktivitetskompasset UB - Spjelkavik vgs.

Juryens begrunnelse


Beste samarbeid med næringslivet - i samarbeid med NHO

1. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

2. plass: Ænkel UB - Atlanten vgs.

Juryens begrunnelse

Beste HR-bedrift

1. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

Juryens begrunnelse

Beste yrkesfaglige bedrift

1. plass: Bumble Wraps UB - Gjermundnes vgs.

Juryens begrunnelse

Størst verdiskapingspotensiale

1. plass: Navaria UB - Romsdal vgs.

2. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

Juryens begrunnelse

Innovasjonsprisen

1. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

2. plass:  Navaria UB - Romsdal vgs.

Juryens begrunnelse

Best-in-business

1. Plass: Zeus Vintage UB - Atlanten vgs.

Juryens begrunnelse

Beste standopplevelse

1. plass: Dignity UB - Romsdal vgs.

2. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

3. plass: Finelin UB - Borgund vgs.

Juryens begrunnelse

Bærekraftprisen

1. plass: Dignity UB - Romsdal vgs.

2. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

3. plass: Replast UB - Spjelkavik vgs.

Juryens begrunnelse

Beste Ungdomsbedrift

1. plass: Navaria UB - Romsdal vgs.

2. plass: Dignity UB - Romsdal vgs.

3. plass: 180° UB - Romsdal vgs.

Juryens begrunnelse


Følgende Ungdomsbedrifter er videre til NM:

Navaria UB - Romsdal vgs.

Dignity UB - Romsdal vgs.

180° UB - Romsdal vgs.

PEGlock UB - Spjelkavik vgs.