Resultatliste FM UB

Deep Sleep min

Beste Videopitch – i samarbeid med Sensacon

1. Deep Sleep UB - Spjelkavik videregående

2. Vinyl Interiør UB - Spjelkavik videregående

3. BRUKBART UB - Akademiet videregående Ålesund

Skinne min

Beste Markedsføring 

1. Skinne UB - Molde videregående

2. Notice UB - Molde videregående

3. Vræng UB - Spjelkavik videregående

Terra Design min

Beste forretningsmodell/-plan

1. TerraDesign UB - Ålesund videregående

2. Deep Sleep UB - Spjelkavik videregående

3. Skinne UB - Molde videregående

Skinne min

Beste regnskap i samarbeid med BDO

1. Skinne UB - Molde videregående

Cicatrix min

Beste sosiale entreprenør

1. UB Cicatrix - Borgund videregående

2. Mine Spenn UB - Molde videregående

3. Kosekroken UB - Akademiet videregående Ålesund

Deep Sleep min

Beste HR-bedrift

1. Deep Sleep UB - Spjelkavik videregående

2. Eco Tech Solutions UB - Rauma videregående

3. Mine Spenn UB - Molde videregående

Terra Design min

Beste samarbeid med næringslivet

1. TerraDesign UB - Ålesund videregående

2. Skinne UB - Molde videregående

3. QuickPant UB - Atlanten videregående

Fjorn min

Jord-fjord-bord

1. Fjorn Fersk Fisk UB - Hustadvika videregående

Eco Tech Sol min

Best in business

1. Eco Tech Solutions UB - Rauma videregående

2. Deep Sleep UB - Spjelkavik videregående

Skinne min

Størst verdiskapingspotensial

1. Skinne UB - Molde videregående

2. TerraDesign UB - Ålesund videregående

Brukbart min

Beste innovative vare/tjeneste

1. BRUKBART UB - Akademiet videregående Ålesund

2. TerraDesign UB- Ålesund videregående

3. Skinne UB - Molde videregående

SISU min

Beste standopplevelse

1. SISU UB - Sykkylven videregående

2. TerraDesign UB - Ålesund videregående

3. Deep Sleep UB - Spjelkavik videregående

Beste yrkesfaglige bedrift

1. SISU UB - Sykkylven videregående

2. NGL (Neste Generasjons Løsninger UB) - Sykkylven videregående

Terra Design min

Bærekraftprisen

1. TerraDesign UB - Ålesund videregående

2. BRUKBART UB - Akademiet videregående Ålesund

3. Skinne UB - Molde videregående

Skinne min

Beste ungdomsbedrift

1. Skinne UB - Molde videregående

2. Deep Sleep UB - Spjelkavik videregående

3. TerraDesign UB - Ålesund videregående