Konkurranser

Vi har 16 kategorier på årets FMUB. Mer informasjon om NM-deltakelse kommer.

Alle bedrifter deltar automatisk i konkurransen "Beste standopplevelse" og "Beste videopitch"


Konkurransene 1-4 kåres digitalt i forkant av fysisk FM.

Konkurransene 5-7 har digitale intervju, kåres under FMUB

Konkurransene 8-15 har fysiske intervju på stand, kåres under FMUB.

Konkurranse 16 har både digitalt og fysisk intervju på stand, kåres under FMUB

Det konkurreres i følgende kategorier:

1. Beste videopitch

2. Beste markedsføring (inkludert nettside)

3. Beste forretningsmodell/-plan

4. Beste logo

5. Beste regnskap

6. Beste sosiale entreprenør

7. Beste samarbeid med næringslivet

8. Jord-fjord-bord-prisen

9. Beste HR-bedrift

10. Beste standopplevelse

11. Best in business

12. Størst verdiskapingspotensial

13. Beste yrkesfaglige bedrift

14. Bærekraftprisen

15. Beste innovative vare/tjeneste

16. Beste ungdomsbedrift