Konkurranser

Vi har 15 kategorier på årets FMUB. Mer informasjon om NM-deltakelse kommer.

Alle bedrifter deltar automatisk i konkurransen "Beste standopplevelse" og "Beste videopitch"

Konkurransene 1-4 forhåndsjuryeres og kåres digitalt i forkant av fysisk FM.

Konkurransene 5-6 forhåndsjuryeres og kåres under FMUB

Konkurransene 7-15 har fysiske intervju på stand og kåres under FMUB.

Det konkurreres i følgende kategorier:

1. Beste videopitch

2. Beste markedsføring

3. Beste forretningsmodell/-plan

4. Beste regnskap

5. Beste sosiale entreprenør

6. Beste HR-bedrift

7. Beste samarbeid med næringslivet

8. Jord-fjord-bord-prisen:

9. Best in business

10. Størst verdiskapingspotensial

11. Beste innovative vare/tjeneste

12. Beste standopplevelse

13. Beste yrkesfaglige bedrift

14. Bærekraftprisen

15. Beste ungdomsbedrift


Det må være minst tre UB-er påmeldt i en konkurranse for at den skal avholdes.