Konkurranser

Vi har 16 kategorier på årets FMUB. Mer informasjon om NM-deltakelse kommer.

Alle bedrifter deltar automatisk i konkurransen "Beste standopplevelse" og "Beste videopitch"


Konkurransene 1-5 kåres digitalt i forkant av fysisk FM.

Konkurransene 6-16 kåres under FMUB.

Juryene gjennomfører digitale intervjuer med inntil 10 påmeldte kandidater i hver kategori

(bortsett fra i kategori 1, 5, 14 og 15).

Konkurranse 7. Jord-fjord-bord utgår pga. for få deltakere.


Det konkurreres i følgende kategorier:

1. Beste videopitch

2. Beste markedsføring (inkludert nettside)

3. Beste forretningsmodell/-plan

4. Beste regnskap - i samarbeid med BDO

5. Beste logo

6. Beste sosiale entreprenør

7. Jord-fjord-bord-prisen (utgår pga. for få deltakere)

8. Bærekraftprisen

9. Beste yrkesfaglige bedrift

10. Beste samarbeid med næringslivet – i samarbeid med NHO

11. Innovasjonsprisen

12. Størst verdiskapingspotensial

13. Beste HR-bedrift

14. Best in business - intervju på stand

15. Beste standopplevelse - intervju på stand

16. Beste ungdomsbedrift