13. Beste HR-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Beskriv hvordan bedriften jobbet ved oppstart med å finne rett kompetanse hos de ansatte. Forklar hvordan dere gikk frem for å fylle kompetansebehovet.

 • Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

 • Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?

 • Gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket bedriftens økonomiske resultat?

Hva må sendes inn?

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

 1. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

 1. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste HR-bedrift».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Informasjon om kriteriene over.

Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 11.februar og navngi bidraget
”Beste HR-bedrift_Navn på UB_Navn på skole”