9. Beste HR-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • I hvilken grad og hvordan har ungdomsbedriften har jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

  • I hvilken grad kan elevene reflektere over hvordan teamet fungerte sammen og over de tiltak som eventuelt ble iverksatt for å bedre samarbeidet?

  • Hvorfor mener elevene at ungdomsbedriften er det beste stedet å jobbe?

  • Kan elevene gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket eller vil påvirke bedriftens bærekraft og økonomiske resultat?


Hva må sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste HR-bedrift».

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

  • Kort beskrivelse av forretningsideen

  • Informasjon om kriteriene over.


Juryen gjennomfører intervju på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar og navngi bidraget
”Beste HR-bedrift_Navn på UB_Navn på skole”