1. Beste videopitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende to kriterier:


Kreativitet

  • Er videopitchen original/skiller den seg ut?

  • Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?

Budskap

  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres ungdomsbedriftens vare/tjeneste på en god måte?

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

  • Presenteres forretningsidéen på en tydelig måte?
  • Viser deltakerne engasjement for ungdomsbedriften?
  • Er det en god sammenheng mellom budskapet til ungdomsbedriften og måten det kommuniseres på?
  • Sitter man igjen med et godt inntrykk av bedriften etter å ha sett videopitchen?

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet) .


NB! Videopitchen må sendes inn som Youtube-lenke. Pass på at videoen ikke er oppført som privat. (Velg ”Ikke oppført” eller ”Offentlig”).

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher.

Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget

”Beste videopitch_Navn på UB_Navn på skole”