Program

Etter fristen for innsendelse av bidrag har gått ut vil dere få tilsendt oversikt over når dere skal ha deres intervju. Det gjennomføres intervju i de nevnte kategoriene. Intervjuene er på 10 - 15 minutter, og bedriftene må være tilgjengelig på oppsatt tidspunkt.


MANDAG 28. FEBRUAR - 03. MARS

kl. 08.00 - 16.00

Digitale intervju


TIRSDAG 15. MARS

kl. 15.00 - 21.00

Rigging av utstilling for de som ønsker


ONSDAG 16. MARS

Mer info kommer