14. Bærekraftprisen

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:


 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?

 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?

 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?

 • Er bedriften økonomisk bærekraftig?

 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?

 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?


Hva må sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram?

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.


Alle innsendte bidrag blir vurdert, og juryen gjennomfører intervju med inntil 10 UB-er på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Bærekraftprisen_Navn på UB_Navn på skole”

Vinner av Bærekraftprisen kvalifiserer seg til NM for Ungdomsbedrifter!