15. Beste ungdomsbedrift

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. For å kåre vinneren av Beste ungdomsbedrift skal ungdomsbedriften vurderes på fire følgende arenaer:

 1. Videopitch (alle innsendte bidrag vurderes)

 1. Delårsrapport (alle innsendte bidrag vurderes)

 2. Pitch på scene, maks 2 minutt (utvalgte UB-er, gjennomføres på FM)

 3. Intervju på stand (utvalgte UB-er, gjennomføres på FM)


Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av 10 vurderingskriterier. Vurderingskriteriene vektes likt.


 1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk? (Elevene må vise at løsningen enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet ut.)
 3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?Hva skal sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B.
Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C.
En beskrivelse (maks 10 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

Delårsrapporten skal samlet ikke overstige 10 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Delårsrapporten skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Kort oppsummering.

 • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse (inngår i de 10 sidene).

 • Øvrig valgfritt innhold.


Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Tabell beste regnskap


Pitch på scene

Av de deltakende i Beste ungdomsbedrift skal utvalgte UB-er ha live-pitch under Fylkesmesterskapet.
Pitchen skal ha varighet på maks 2 minutter, og foregår med publikum til stede. OBS: maks tre elever fra ungdomsbedriften kan stå på scenen å pitche.


Ungdomsbedriftene som skal ha pitch på Fylkesmesterskapet får beskjed om dette innen 1. mars
Ungdomsbedriften kan benytte PowerPoint under sin presentasjon (må være i PowerPoint-filformat).
Innlevering av evt. PowerPoint til pitch må skje innen mandag 11.mars. PowerPoint lastes opp i dette skjemaet.Alle de innsendte bidragene i denne konkurransen blir vurdert.
Juryen gjennomfører intervju med utvalgte UB-er på stand under Fylkesmesterskapet, som også pitcher live på scene.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Beste ungdomsbedrift_Navn på UB_Navn på skole”

Vinner av Beste ungdomsbedrift kvalifiserer seg til NM for Ungdomsbedrifter!