16. Beste ungdomsbedrift

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. For å kåre vinneren av Beste ungdomsbedrift skal ungdomsbedriften vurderes på fem følgende arenaer:

 1. Videopitch (innsendt)

 1. Delårsrapport, forretningsplan/forretningsmodell (innsendt)

 2. Digitalt intervju (uke 9)

 3. Pitch på scene (gjennomføres på FM)

 4. Samtale på stand (gjennomføres på FM)

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier. Vurderingskriteriene vektes likt.


Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng i dag og i fremtiden.

 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for produktet.

 • Elevene kan vurdere i hvilken grad deres ungdomsbedrift og produkt er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter og produkter i samme marked.

 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.


Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.

 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.

 • Elevene kan vise hvordan deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål.


Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.

 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.

 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.


Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.

 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.

 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.


Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.

 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.


Hva skal sendes inn?

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

 1. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

 1. Skriftlig materiell. Dere skal enten levere delårsrapport, forretningsplan eller forretningsmodell (PDF-format). Dere velger kun ett de tre alternativene som dere sender inn.

Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodell skal samlet ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodellen skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Kort oppsummering.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.

 • Øvrig valgfritt innhold.


Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Tabell beste regnskap


Pitch på scene

Pitch på scene har en maksimal varighet på 2 minutter, og foregår med publikum til stede.

Ungdomsbedriften kan benytte PowerPoint under sin presentasjon (må være i PowerPoint-filformat).

Innlevering av evt. PowerPoint må skje innen mandag 14.mars på e-post til mr@ue.no.

Intervju og salgssamtalen foregår delt digitalt og på stand.

Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 11.februar og navngi bidraget
”Beste ungdomsbedrift_Navn på UB_Navn på skole”

Vinner av Beste ungdomsbedrift kvalifiserer seg til NM for Ungdomsbedrifter!