11. Beste innovative vare/tjeneste

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?

 • Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten?

 • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

 • På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk? (Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)

 • Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

 • Hvordan har ungdomsbedriften sjekket markedspotensialet dvs. muligheten for å tjene penger over tid? (Elevene må vise til størrelsen på markedet og betalingsvillighet)

  (*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt)


Hva må sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt)

B. Bilde av de ansatte i bedriften (gjerne med produktet).


C.
En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Beste innovative vare/tjeneste».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Er det potensiale for å skape økonomiske verdier i fremtiden?

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.


Alle innsendte bidrag blir vurdert, og juryen gjennomfører intervju med inntil 10 UB-er på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Beste innovative vare/tjeneste_Navn på UB_Navn på skole”

Vinner av Beste innovative vare/tjeneste kvalifiserer seg til NM for Ungdomsbedrifter!