11. Innovasjonsprisen

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens konsept/løsning nyskapende?

 • Er konseptet/løsningen egnet for kommersialisering?

 • Hvilket behov er det i markedet for konseptet/løsningen i dag?

 • I hvilken grad bidrar konseptet/løsningen til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden?

 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?

 • Er det potensiale for å skape økonomiske verdier i fremtiden?

Hva må sendes inn?

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

 1. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

 1. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Innovasjonsprisen».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.


Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 11.februar og navngi bidraget
”Innovasjonsprisen_Navn på UB_Navn på skole”

Vinner av Innovasjonsprisen kvalifiserer seg til NM for Ungdomsbedrifter!