2. Beste markedsføring (inkludert nettside)

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?

 • Hvilke markedsaktiviteter* har dere benyttet, og hvorfor valgte dere akkurat disse markedsaktivitetene?

 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse markedsaktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)

Hva skal sendes inn?

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

 2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

 3. En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder: • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.

 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

 • Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.


Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 11.februar og navngi bidraget

”Beste markedsføring_Navn på UB_Navn på skole”