2. Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?

 • Hvilke markedsføringsaktiviteter* har dere gjennomført for å nå ut til kunden, og hvorfor valgte dere akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt)

 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

 • På hvilken måte illustrerer og forsterker bedriftens profil (logo, typografi, fargebruk og grafiske elementer) forretningsideen?

(*Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podkast, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse markedsaktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)


Hva skal sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg inn dokumentasjon på aktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.

 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.Prisen forhåndsdømmes av jury på bakgrunn av innsendte materialer.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget

”Beste markedsføring_Navn på UB_Navn på skole”