7. Beste samarbeid med næringslivet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.

  • Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.

  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Hva må sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

  • Kort beskrivelse av forretningsideen.

  • Informasjon om kriteriene over.


Alle innsendte bidrag blir vurdert, og juryen gjennomfører intervju med inntil 10 UB-er på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Beste samarbeid med næringslivet_Navn på UB_Navn på skole”