10. Beste samarbeid med næringslivet - i samarbeid med NHO

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.

 • Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.

 • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Hva må sendes inn?

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

 1. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

 1. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.


Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 11.februar og navngi bidraget
”Beste samarbeid med næringslivet_Navn på UB_Navn på skole”