3. Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:


 • Forretningsideen er godt forklart

 • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er

 • Det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden

 • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er/vil være økonomisk bærekraftig

 • Elevene har identifisert samarbeidspartnere/nettverk/leverandører som ungdomsbedriften trenger hjelp av


Hva skal sendes inn?

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

 1. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

 1. Forretningsmodell eller forretningsplan i PDF-format (maks 12 A4-sider).

Forretningsplanen/-modellen må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på konkurransen "Beste forretningsmodell/-plan"

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften

 • Informasjon om kriteriene over.


Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 11.februar og navngi bidraget

”Beste forretningsplan_Navn på UB_Navn på skole”