3. Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:


  • Har ungdomsbedriften forklart forretningsideen på en god måte?

  • Kommer det tydelig frem hvem kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften er?

  • Kommer det tydelig frem hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kundene?

  • Hvem er de viktigste konkurrentene, og hva er ungdomsbedriftens fordeler i forhold til konkurrentene?

  • På hvilken måte kan elevene vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig?

  • Hvordan har elevene identifisert nettverk og partnere som kan hjelpe dem?


Hva skal sendes inn?


A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En beskrivelse (maks 12 A4 sider, inkl. forside og bakside) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen "Beste forretningsmodell/-plan"

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram

  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften

  • Informasjon om kriteriene over.Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget

”Beste forretningsplan_Navn på UB_Navn på skole”