3. Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:


  • Forretningsideen er godt forklart

  • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er

  • Det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden

  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er/vil være økonomisk bærekraftig

  • Elevene har identifisert samarbeidspartnere/nettverk/leverandører som ungdomsbedriften trenger hjelp av


Hva skal sendes inn?


A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En beskrivelse (maks 12 A4 sider, inkl. forside og bakside) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen "Beste forretningsmodell/-plan"

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram

  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften

  • Informasjon om kriteriene over.


Prisen forhåndsdømmes av jury på bakgrunn av innsendte materialer.


Lever innen 16.februar og navngi bidraget

”Beste forretningsplan_Navn på UB_Navn på skole”