9. Best in business

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, regnskap etc.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra salgssamtale på stand, basert på følgende kriterier:

 • Hvordan har fremdrift i ungdomsbedriften vært, fra utforming av ideen til faktisk salg?
 • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har ungdomsbedriften gjort?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører gjennom prosessen, og hva bidro de med?
 • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter er gjennomført?
 • Kan elevene vise at de har god økonomisk oversikt og forståelse, og at bedriften er lønnsom (inntekstene overstiger utgiftene)?

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Best in business».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.


Alle innsendte bidrag blir vurdert, og juryen gjennomfører intervju med inntil 10 UB-er på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Best-in-business_Navn på UB_Navn på skole”