10. Best in business

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, regnskap etc.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra salgssamtale på stand, basert på følgende kriterier:

  • Fremdrift; prosessen fra idé til handling/salg
  • Fordeling av arbeidsoppgaver
  • Samarbeid med andre aktører
  • Markedsførings- og salgsaktiviteter
  • Økonomisk oversikt (regnskap)

Hva skal sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Bilde av de ansatte i ungdomsbedriften skal det sendes inn følgende dokumentasjon:

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Best in business».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører intervju på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar og navngi bidraget
”Best-in-business_Navn på UB_Navn på skole”