5. Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert sosial utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Har bedriften en bestemt sosial utfordring som de ønsker å løse?

  • Har bedriften en nyskapende løsning?

  • Kan ungdomsbedriften vise til kunnskap om målgruppen de skaper en løsning for, samt involvering av målgruppen i utvikling av løsningen?

  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?

  • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?Hva må sendes inn?


A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

  • Kort beskrivelse av forretningsideen.

  • Informasjon om kriteriene over.


Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Beste sosiale entreprenør_Navn på UB_Navn på skole”