8. Jord-fjord-bord-prisen

Ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Skaper ungdomsbedriften verdier innenfor landbruks- og matsektoren i Norge på en bærekraftig måte?

 • Tilbyr ungdomsbedriften et kvalitetsprodukt (vare/tjeneste) til sin målgruppe som det er behov for i markedet i dag og i framtiden?

 • Har ungdomsbedriften hatt et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv?

 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?


Juryen ser etter ungdomsbedrifter som driver med:

 • Produksjon og salg av råvarer fra og for jordbruk i Norge (inkludert dyrehold) (JORD)

 • produksjon og salg av råvarer fra og for sjø og innsjø i Norge (FJORD)

 • matopplevelser og spiselige produkter som er klare til servering (BORD)


Hva må sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.
Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Jord-fjord-bord_Navn på UB_Navn på skole”