10. Størst verdiskapingspotensial

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?

 • Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?

 • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Og hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

 • Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?

 • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?

 • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?

 • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

 • Fremtidsutsikter:

 • Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter, nye varer/tjenester)

 • Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Hva må sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Størst verdiskapingspotensial».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Kort beskrivelse av forretningsideen.

 • Informasjon om kriteriene over.

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Alle innsendte bidrag blir vurdert, og juryen gjennomfører intervju med inntil 10 UB-er på stand under Fylkesmesterskapet.

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget
”Størst verdiskapingspotensial_Navn på UB_Navn på skole”