13. Beste standopplevelse

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:


Elever:

  • er serviceinnstilte og kan presentere sine produkt/tjenester på en lettfattelig måte

  • har god kunnskap om sine produkter/tjenester

  • har god kjennskap til sine kunder/brukere og kan forklare hvilket behov deres produkt eller tjeneste dekker

Utstillingen:

  • viser en god kobling til bedriftens vare/tjeneste gjennom valg av materialer, dekor og rekvisita

  • har bærekraft og gjenbruk av materialer i fokus

  • er kreativt utformet

  • skaper god stemning og "wow"-faktor

Det vil bli lagt vekt på bærekraft ved utforming av stand. Ved nedrigg av stand bør mest mulig av standmateriellet kunne resirkuleres.

Juryen gjennomfører intervju på stand under Fylkesmesterskapet.