12. Beste standopplevelse

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvilke bærekraftige materialer er standen laget av, og er alle materialene i standen nøye utvalgt med tanke på gjenbruk eller gjenvinning, både før og etter mesterskapet?

  • Er standen ryddig og har den en stoppeffekt som skaper oppmerksomhet?

  • Klarer standen å informere tydelig hvilke varer/tjenester utstilleren tilbyr?

  • Blir besøkende raskt og hyggelig fulgt opp av de ansatte på standen?

Det vil bli lagt vekt på bærekraft ved utforming av stand. Ved nedrigg av stand bør mest mulig av standmateriellet kunne resirkuleres.

Alle ungdomsbedrifter deltar i Beste standopplevelse.

Juryen gjennomfører intervju på stand under Fylkesmesterskapet.