4. Beste regnskap

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
  • Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?


Hva skal sendes inn?

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt).

B. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

C. Resultatregnskap og balanserapport

D. En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).

D. Regnskap/bokføring og bilag

 • Regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv. Digitale bilag (scannet eller bilder) skal også sendes inn. Alle bilagene må være samlet i ett dokument.Inntil 10 kandidater i denne kategorien blir kalt inn til digitalt intervju

Lever innen 16.februar kl 12:00 og navngi bidraget

”Beste regnskap_Navn på UB_Navn på skole”

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende:

Tabell beste regnskap