13. Jord-fjord-bord-prisen

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 3

NB: Kun ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens produkt (vare og/eller tjeneste) nyskapende?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet i dag og er det potensiale for å skape verdier i fremtiden?
 • I hvilken grad er produktet bærekraftig sammenlignet med andre tilsvarende produkter i samme marked?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen»
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften
 • Kort beskrivelse av forretningsideen
 • Informasjon om kriteriene over
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet

PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «Jordfjorbordprisen_skole_DuoslicerUB»