6. Jord-fjord-bord-prisen

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 3


Denne prisen forhåndsjuryeres.

NB: Ungdomsbedriftene fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Skaper ungdomsbedriften verdier innenfor landbruks- og matsektoren i Norge på en bærekraftig måte?
 • Tilbyr ungdomsbedriften et kvalitetsprodukt (vare/tjeneste) til sin målgruppe som det er behov for i markedet i dag og i framtiden?
 • Har ungdomsbedriften hatt et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Juryen ser etter ungdomsbedrifter som driver med:

 • produksjon og salg av råvarer fra jordbruk i Norge (inkludert dyrehold) (JORD)
 • produksjon og salg av råvarer fra sjø og innsjø i Norge (FJORD)
 • matopplevelser og spiselige produkter som er klare til servering (BORD)

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/ tjenesten
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «Jordfjorbordprisen_skole_DuoslicerUB»

Konkurransen forhåndsjuryeres og de påmeldte vil få beskjed om hvordan denne juryeringen vil foregå etter at påmeldingsfristen er gått ut.